Corona Virüs Covid-19

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Corona Virüs COVID-19 ön tanısı ile başvuru yapan pnömoni ve ağır pnömonisi olan hastalarda, diğer virüsler ve bakteriler dikkate alınarak ampirik tedavi planlanır. Ampirik tedavide kullanılacak anti-biyotiğin